Servicii Consultanță

Principala noastră preocupare este de a oferi servicii de consultanță privind accesarea fondurilor nerambursabile, precum și identificarea oportunităților de afaceri.

Serviciile de consultanță sunt oferite în următoarele faze:

Consultanță precontractuală


În funcție de tipologia clientului nostru și a domeniilor de interes, monitorizăm permanent noile oportunități de finanțare apărute și transmitem informațiile personalizat fiecăruia dintre aceștia. În acest mod clientul are posibilitatea de a alege cea mai buna soluție în raport cu necesitățile de finanțare identificate.

Ne adaptăm cerinţelor clienţilor şi identificăm oportunităţile de finanţare disponibile atât din surse interne cât şi externe. Variantele de finanțare din surse interne se referă atât la Programele Structurale și de Investiții cât și la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe.

Finanţările externe provin atât din programe cu aplicare directă la Uniunea Europeană cât și din diverse alte granturi finanțate în parteneriat cu alte state (ex. Granturile SEE și norvegiene, Fondul elvețian, etc.).

În momentul identificării sursei de finanțare aducem la cunoștința beneficiarului toate criteriile de eligibilitate și condițiile contractuale specifice programului.

Consultanța precontractuală, respectiv stabilirea eligibilității este oferită întotdeauna GRATUIT și constă în:

 • Analiza situației actuale și evaluarea necesității/oportunității organizației dvs.
 • Identificarea programului de finanțare care să răspundă cel mai bine obiectivelor organizației dvs.
 • Prezentarea scenariilor de proiecte.
 • Analiza eligibilității organizației dvs prin prisma programului de finanțare.
 • Stabilirea condițiilor de colaborare și semnarea contractului de consultanță.
 • Derularea contractului de consultanță.

Elaborarea documentațiilor


În funcție de programul de finanțare accesat și de particularitatea proiectului, perioada de timp necesară întocmirii unei cereri de finanțare complete poate varia de la câteva zile la câteva săptămâni.

Elaborarea documentelor necesare accesării unui program de finanțare presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Culegerea de informații atât din interiorul cât și din exteriorul organizației dvs., în domeniul în care se va realiza proiectul.
 • Analiza și prelucrarea informațiilor obținute, conform capitolelor din cererea de finanțare.
 • Identificarea celor mai bune oferte și analiza condițiilor de achiziții pentru bunuri și servicii necesare pentru proiect.

 

Documentația proiectului va fi realizată întotdeauna în acord cu Ghidul solicitantului aferent programului accesat, avându-se în vedere în permanență respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate.

În funcție de programul accesat, de cele mai multe ori dosarul cererii de finanțare presupune elaborarea următoarelor documentații:

 • Cererea de finanțare
 • Studiu de fezabilitate
 • Plan de Afaceri
 • Memoriu justificativ
 • Analiza cost-beneficiu
 • Bugetul

Asistență implementare


După obținerea finanțării nerambursabile, echipa noastră asigură consultanța și asistența necesară realizării unui management eficient. De la asistența la semnarea contractului de finanțare până la publicarea anunțului de finalizare a proiectului și depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia, suntem alături de Client asistându-l în toate activitățile de implementare.

Asistența în implementare constă în:

 • Urmărirea respectării clauzelor contractuale ale contractului de finanțare, a planificării în timp a investiției și a resurselor alocate;
 • Asistența la respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat de către programul accesat (activitatea de informare și publicitate);
 • Asistența la elaborarea documentațiilor și derularea procedurilor de achiziții publice de bunuri / servicii / lucrări;
 • Asistența în elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate;
 • Elaborarea rapoartelor de progres și a solicitărilor de informare din partea Autorității de Management a programului;
 • Participarea, ori de câte ori este necesar, la întâlnirile operative legate de realizarea investiției, cu sau fără participarea reprezentaților Autorității de management;
 • Asistența în organizarea procedurilor de achiziții de bunuri, lucrări sau servicii, elaborare caiet de sarcini și întocmire dosar de achiziții conform OUG 34/2006;
 • Elaborare rapoarte intermediare și finale, tehnice și financiare, consultanță financiară și întocmire cereri de plată;
 • Implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă, poate fi de la câteva luni la câțiva ani de la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management.